Suunnittelu ja konsultointi

 

 

NEUVONTAKÄYNTI, eli KONSULTOINTI


Neuvottelukäynnillä suunnittelija tutustuu kohteeseen, asiakkaaseen ja tämän toiveisiin. Parin tunnin aikana keskustellaan kohteen rakentamisesta, kasvivalinnoista, materiaalivaihtoehdoista sekä kustannuksista.
Tapaaminen on ensiaskel yleissuunnitelmaan, mutta voi olla nimensä mukaisesti pelkkä neuvontakäynti, eli konsultaatio.

 

 

 

RAKENNE- ja OSA-ALUESUUNNITELMA

 

Rakenne- ja osa-aluesuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleissuunnitelmaa, tai erillisenä piirustuksena pienemmästä osakokonaisuudesta. Aluesuunnitelma voidaan tehdä tilanteissa joissa ei koko aluetta voida, tai haluta suunnitella kerralla valmiiksi, samoin jos haetaan pientä muutosta olemassa olevaan pihaan. Suunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi kesäkeittiön, huvimajan, vesielementien, pergolan, pation tai kukkapenkkien rakentamiseksi.
Yksityiskohtainen suunnitelma helpottaa kustannussuunnittelussa tarkan mitoituksen ja materiaalimenekkilaskelmien ansiosta.

 

 

LUONNOSSUUNNITELMA

 

Luonnossuunnitelmassa hahmotellaan erilaiset pihat osa-alueineen käyttötarpeen mukaan oleskelualueisiin, etu- ja takapihoihin kulkuväylineen, tai kasvi- ja puutarhoineen. Tarvittaessa hahmotellaan myös talous- ja hyötypihat. Suunnitelmassa tarkastellaan myös säilytettävä ja istutettava kasvillisuus ja pintamateriaalit karkeasti.
Luonnossuunnitelmaan tarvitaan asiakkaalta asemakaavapiirros mittakaavassa 1:500, 1:200 tai 1:100. Piirroksesta tulee selvitä tiedot maanalaisista kaapeleista, salaojista, kaukolämpöputkista ja vesi- ja viemäriverkostosta. Myös olemassa olevan, säilytettävän, kasvillisuuden sijainti olisi hyvä käydä piirroksesta selville.

 

 

YLEISSUUNNITELMA 

 

Yleissuunnitelma, jota kutsutaan myös pihasuunnitelmaksi, määritelee kohteen rakentamisen yksityiskohtaisesti. Tarkka mitoitus, istutettava ja olemassa oleva kasvillisuus, valaistus, päällysteet ja muut pintamateriaalit selviävät suunnitelmasta. Myös työseloste ja kustannusarvio materiaaliluetteloineen ovat osa yleissuunnitelmaa.
Asiakkaalta tarvitaan asemapiirros mittakaavassa 1:500, 1:200 tai 1:100. Piirroksesta pitää ilmetä maanalaisten kaapelien, salaojien, kaukolämpöputkien ja vesi- ja viemäriverkkojen sijainti.